Maatschappelijk verbonden leven


Mind Makers werkt vanuit de overtuiging dat alles met elkaar verbonden is. Mensen onderling zijn aan elkaar verbonden door een complex netwerk van relaties. De mens is een onderdeel van de aarde en hierdoor ook onlosmakelijk met de aarde verbonden.

Hoe verbind jij je met jezelf, met de mensen om je heen en met de mensheid? Hoe verbind jij je met de aarde? Alleen vanuit jezelf kan je de verbinding aangaan. Maatschappelijk verbonden leven gaat dus vooral over vanuit jezelf leven. Trouw blijven aan je hart en vanuit je hart verbinding zoeken met anderen.

Verbind je met jezelf, alleen dan kan je in vrijheid leven.
Verbind je met anderen, alleen dan kan je ten volle leven.
Verbind je met de aarde, alleen dan leef je.

Bovenstaande binnen de limieten van je eigen kunnen, stap voor stap. Als je dit kan doen, dan kies je voor MVL, niet omdat het moet of verantwoord is, maar omdat je het wilt!

Wil je meer weten over maatschappelijk verbonden leven en wat wij voor je kunnen doen? Mail ons op info@mindmakers.nlMind Makers steunt Z11 jongerencoaching door middel van coaching en door communicatie-advies.

Z11 is een vrijwilligersorganisatie die jongeren 13-21 jaar helpt als schooluitval dreigt of als zij in een situatie verkeren die schooluitval bevordert.
Coaching - Consulting - Trainingen